CO2-uitstoot compenseren en in een voedselbos investeren met het Gula Gula Food Forest

MATCHED
This challenge has been matched
CO2-uitstoot compenseren en in een voedselbos investeren met het Gula Gula Food Forest
MATCHED
challenge

In Nederland zijn er bedrijven die hun onvermijdelijke CO2-uitstoot willen compenseren, maar hier nog geen geschikte partij voor hebben gevonden. In Indonesië zijn er boeren die kampen met gedegradeerde landbouwgrond. Het Gula Gula Food Forest Project brengt deze twee uitdagingen samen.

CO2-uitstoot compenseren

De investeringen die bedrijven doen om hun onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren worden gebruikt voor het ontwikkelen van een voedselbos op West-Sumatra. Dit project komt voort uit het promotieonderzoek van Paul Burgers (PhD, Universiteit van Utrecht). Hij bekeek welke sociaaleconomische criteria er voor boeren waren om een voedselbos aan te planten. Het project is nu vormgegeven rond een systeem waarbij boeren op korte en lange termijn inkomsten halen uit het bos. Op korte termijn kunnen de boeren verdienen door gewassen als gember of groentes te verbouwen die in een paar maanden tijd klaar zijn voor verkoop. De weg naar volwassen bomen wordt overbrugd met de CO2-betalingen. De voedselbossen worden een mengteelt van fruitbomen, kruidbomen, voedselgewassen en inheemse soorten.

Een uniek project

Wij, de ontwikkelaars van het Gula Gula Food Forest Project, werken samen met o.a. boeren, lokale en nationale overheid en lokale universiteiten om ervoor te zorgen dat de grote hoeveelheden gedegradeerde grond weer gebruikt kan worden. Met onze unieke benadering groeit er binnen 5 jaar tijd een voedselbos dat voedsel en inkomsten oplevert, het ecosysteem herstelt en CO2 reduceert.

Werkwijze

De eerste stap is het markeren van de inheemse soorten, die door het taaie langgras niet konden groeien. Daarna volgt de fase waarin het langgras met een plankje wordt platgetrapt, zodat de inheemse soorten licht en lucht krijgen om te groeien. Deze innovatieve methode hebben wij samen met de lokale gemeenschappen en de Food And Agriculture Organisation (FAO) ontwikkeld. Het is makkelijk uit te voeren en zeer effectief, omdat het maar eens in het half jaar uitgevoerd hoeft te worden, waar dat vroeger bijna iedere week moest. Ook kan het gras blijven liggen als isoleermateriaal en eenmaal opgenomen in de grond kan het de bodemvruchtbaarheid verbeteren. Als de inheemse soorten 2 tot 3 meter hoog zijn worden er economisch waardevolle bomen tussen geplant. Met de CO2 betalingen financieren boeren zelf andere projecten, zoals het houden van vee of het fungeert als microkrediet voor dorpsbewoners voor bijvoorbeeld boeken voor hun kinderen.  

De producten van de boeren kunnen ook in Nederland verkocht worden. Het Gula Gula Food Forest Project is al bezig met de verkoop van sommige producten, zoals palmsuiker. Voor de verkoop van andere producten is eerst tijd en geld nodig. Aan producten als kruidnagel zijn strenge eisen gesteld, de boeren zullen opgeleid moeten worden om dit op de vereiste manier te verwerken.

Resultaten

Momenteel doen er tussen de 150 en 170 boeren op West-Sumatra mee aan het project. De belangrijkste resultaten zijn de verbetering van de bodemvruchtbaarheid, het herstel van het ecosysteem in het bos, de biodiversiteit in het gebied, het ontstaan van waterbronnen, het goede inkomen van de boeren en het reduceren van CO2-uitstoot.

Uitdaging

We zijn op zoek naar meer bedrijven, die hun onvermijdelijke CO2-uitstoot willen compenseren door per ton CO2 die zij uitstoten te investeren in dit programma. Het te betalen bedrag ligt momenteel tussen de 15 en 20 euro per ton CO2. Dit komt omdat het bedrijf daadwerkelijk participeert in de opbouw van het voedselbos, en niet alleen lucht afneemt.

Ook zijn we op zoek naar bedrijven die willen investeren in het project via de aankoop van groene obligatie’s. Investeerders krijgen het volledige bedrag na 10 jaar terug en ontvangen per jaar rente over het bedrag.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?