Eenvoudige bodemverbetering als basis voor duurzame landbouw

MATCHED
This challenge has been matched
Eenvoudige bodemverbetering als basis voor duurzame landbouw
MATCHED
challenge

Sinds twaalf jaar werkt Niels van Heeren van CoCrear in onder andere Colombia om boeren uit te leggen hoe je duurzamer kan telen door op een eenvoudige manier de bodem te verbeteren. Voor hem is de bodem de basis. Als de bodem gezonder wordt, zie je al snel een hoger rendement.

Belang van een vruchtbare bodem

Als de bodem niet gezond is, is alles wat erachteraan komt ook niet goed. Bij veel koffieboeren, ook in Colombia, zag ik dat er sprake was van een lage productiviteit, minder goede koffiebonen (klein en gebroken) en een verminderde kwaliteit in smaak. Vooral veel grote boeren konden geen ‘special quality’ bonen produceren, doordat de kwaliteit van de bodem in de afgelopen decennia als gevolg van intensieve chemische landbouw achteruit is gegaan.

Chemische leer

Door de promotie van exclusief chemische landbouw in de laatste 40 jaar, is de focus op een gezonde bodem naar de achtergrond geschoven. We denken dat we het beter kunnen als de natuur. Er wordt vaak niet naar de oorzaken gekeken, maar naar het bestrijden van de symptomen. Als we kijken naar de onderliggende oorzaken van ziektes, lage productiviteit, hoge kosten en lage kwaliteit, komen we uiteindelijk uit bij de bodem. En dan vooral het bodemleven, de organische stof en mineralen balans.

Bemesting

De landbouw die wij nu kennen heeft een aantal veronderstellingen die contraproductief zijn. Zo denken veel boeren dat het gebruik van nog meer chemische stikstof bij bemesting beter is, maar dit draagt eigenlijk bij aan de bodemafbraak en plantziektes. Een probleem is dat veel boeren niet beter weten of geen toegang hebben tot goed, onafhankelijk advies. Plus ze zijn niet gauw bereid om nieuwe en complexe technieken uit de organische landbouw te leren; ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Om een conventionele boer over te laten stappen naar een (meer) organische landbouw is een tussenstap nodig; een oplossing die veel innovatie en kennis op een simpele manier samenvoegt.

Oplossing

Samen met een team van internationale experts heeft CoCrear een simpele oplossing ontwikkeld om de bodem weer in balans te brengen. Belangrijk was dat de boeren hun gewoontes niet hoefden aan te passen en snel resultaat zagen. In plaats van een gewone zak kunstmest hebben ze een mengsel geproduceerd dat bestaat uit een deel kunstmest (lager gehalte stikstof), humus, nuttige bodem bacteriën en een tiental elementen, zoals zink en zwavel. Belangrijk daarbij was het zoeken naar een hoge kwaliteit ingrediënten tegen eenzelfde kostprijs voor de boer; 1 zak van dit mengel kost evenveel als 1 zak gangbare kunstmest.

Resultaten

Een 100-tal koffieboeren in Honduras en Colombia heeft het mengsel de afgelopen 2-3 jaar gebruikt maar na al twee a drie maanden zijn de resultaten duidelijk zichtbaar. De groei van bladeren neemt toe, ze worden groter en groener terwijl de koffiebessen donkerrood kleuren. Er worden meer en grotere koffiebonen geproduceerd van een hogere kwaliteit. Daarnaast kunnen de bomen zich veel beter beschermen tegen droogtes, ziekten en insecten. Deze resultaten zien we ook in andere gewassen die met dit systeem werken. Inmiddels zijn meer boeren geïnteresseerd, doordat ze zien dat deze simpele oplossing werkt.

Toekomstplannen

Binnenkort komt het team uit Colombia en Honduras in een aantal Latijns Amerikaanse landen op televisie met deze praktische aanpak en theorie. We zijn al begonnen deze aanpak van bodemverbetering en bemesting aan te passen aan een aantal keysectoren, zoals bloemen, avocado’s, meloen, palm en (bak)bananen. Om onze producten op de markt te brengen en het project op te schalen willen we met de Nederlandse keten samenwerken (koffiebranders, importeurs van bloemen en fruit en retail).

Uitdaging

CoCrear heeft een praktisch netwerk opgebouwd in en buiten Colombia en sinds kort een werkrelatie met een aantal Nederlandse bedrijven die met innovatieve oplossingen bezig zijn op het gebied van bodemverbetering en bemesting. Bedrijven als Plant Health Cure en Fermofeed ondersteunen met kennis naast het leveren van hele goede producten. Aangezien dit systeem vernieuwend is en het moet worden opgeschaald om winstgevend te zijn, zoeken we zowel financiële- als inhoudelijke ondersteuning. Dit kan in de vorm van ondersteunend onderzoek, nieuwe technologie, complementaire producten als ook subsidies en zakelijke partners. Zie jij kansen voor samenwerking? Neem dan contact met ons op!

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?