Eerlijke ketens

MATCHED
This challenge has been matched
Eerlijke ketens
MATCHED
challenge

Een grote uitdaging is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de keten. De publieke opinie vraagt steeds meer van een bedrijf. Hoe moet je als Nederlandse handelaar of retailer met deze nieuwe werkelijkheid omgaan?

Uitdaging

Een grote uitdaging is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de keten. De publieke opinie vraagt steeds meer van een bedrijf; dat het bijvoorbeeld volledig verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden in de keten.

Samen sterker

Hoe moet je als Nederlandse handelaar of retailer met deze nieuwe werkelijkheid omgaan? Soms zijn problemen te complex om als individueel bedrijf aan te pakken. MVO Nederland werkt elke dag samen met haar netwerk aan oplossingen voor deze vragen. We organiseren bijeenkomsten en brengen partijen bij elkaar om zo individuele uitdagingen samen aan te pakken.

Lees hier verder over eerlijke ketens.

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?