Masterplan Duurzame Visserij

MATCHED
This challenge has been matched
Masterplan Duurzame Visserij
MATCHED
challenge

Het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij (MDV) is erop gericht om baanbrekende innovaties te onderzoeken en te realiseren in de Nederlandse visserijsector. Een ecologisch en economisch duurzaam verdienmodel is daarbij het doel. Herstructurering van de visserijvloot is pure noodzaak voor een toereikend verdienmodel dat toekomstbestendig is.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?