Mengen van twee reststromen leidt tot diervoeder en mest

MATCHED
This challenge has been matched
Mengen van twee reststromen leidt tot diervoeder en mest
MATCHED
challenge

Jeroen de Jong van Dishman Netherlands verwerkt wolvet tot onder andere cholesterol. Aan dat proces houdt hij een afvalwaterstroom met veel sulfaat over. Dat is slecht voor het oppervlaktewater en het gemeentelijk riool. Om de milieu-impact te verkleinen en de waardeketen te verbeteren, heeft Dishman Netherlands een oplossing bedacht. Laat je inspireren!

Probleem

In ons cholesterol productieproces komt een afvalwaterstroom vrij dat veel sulfaat bevat. Het lozen van sulfaat is niet wenselijk, vanwege de risico’s op betoncorrosie en verzilting van het oppervlaktewater. Om deze risico’s te voorkomen, mag de sulfaatconcentratie niet hoger zijn dan 300 milligram per liter en is er een maximale jaarvracht voorgeschreven in de vergunning. Om de concentratie te verlagen, voegen we bronwater toe aan ons afvalwater. Dit is onnodig gebruik van waardevol bronwater; water dat beter toegepast kan worden voor drinkwater. 

Milieu-impact

In de omgeving waar Dishman Netherlands actief is, is het sulfaatgehalte in het oppervlaktewater relatief hoog. Doordat de biologische waterzuivering geen sulfaat kan verwijderen is onze vracht best wel bedreigend voor het milieu. Vanuit milieu- en vergunningsoogpunt voeren we al lange tijd discussies met diverse partijen om de sulfaatlozing te reduceren.

Maximale lozing beperkt productiecapaciteit

Daarnaast beperkt de maximale lozing, waar we vergunningen voor hebben gekregen, onze productiecapaciteit. Onze maximale productiecapaciteit wordt nu bepaald door de maximale lozing. Als we meer zouden willen produceren, dan zou dat betekenen dat we het afvalwater moeten opvangen en naar een andere plek moeten brengen. Het rondrijden van afvalwater lijkt ons geen duurzame oplossing. We zijn vervolgens druk op zoek gegaan naar een goede oplossing en die lijken we nu gevonden te hebben.

https://agrifood.futureproof.community/uploads/016dd713dd3db21517f8011354c16203_large.jpg

Oplossing

In de afgelopen jaren zijn we op zoek gegaan naar vooral kaliumrijke stromen. Uit de aardappelverwerking komt een reststroom vrij: protamylasse. Deze stroom bevat veel kalium en wordt als vloeibare meststof gebruikt. Door ons sulfaathoudende afvalwater te mengen met de protamylasse kan het kaliumgehalte van de protamylasse sterk gereduceerd worden, waardoor het geschikt wordt voor toepassing als diervoeder. Daarnaast ontstaat er een geconcentreerde stroom kaliumsulfaat, dat als meststof kan worden ingezet. Op deze wijze wordt een afvalwaterprobleem opgelost en een reststroom ‘geupgrade’ tot een voedermiddel én een meststof.

Op expeditie

Hoewel we het concept voor sulfaatverwerking al redelijk hadden uitgewerkt, deden wij het afgelopen jaar mee aan de KIA Expeditie Circulair Ondernemen van MVO Nederland en Food Valley NL. Als bedrijf hadden wij al een bovenmatige interesse in biobased en het sluiten van kringlopen. Door mee te doen aan de expeditie hebben we ervaringen kunnen uitwisselen met andere bedrijven die ook duurzaamheidambities hebben en tegen diverse vraagstukken aanlopen. Daarnaast waren we erg benieuwd naar andere reststromen die rondgaan in de agrifood sector.

Grootste uitdaging

Om het project te implementeren moet er een bepaalde balans zijn tussen de aanvoer van onze sulfaatstroom en de stroom van onze partner. De stroom van onze partner is voldoende aanwezig, maar onze aanvoer is niet contant. Op dit moment hebben we een gevarieerde productie, waarbij het onvoorspelbaar is hoeveel sulfaat er vrijkomt. Vraag en aanbod liggen nu niet optimaal bij elkaar. Als de productiecapaciteit hoger komt te liggen door marktwerking, dan kunnen we met dit project starten. Technisch en financieel is alles al haalbaar.

Vragen aan de community

Uiteindelijk willen we het diervoeder op de markt brengen. Hoewel we een redelijk beeld hebben van de markt en wetgeving, zijn we zeer benieuwd naar ervaringen van andere bedrijven. Hoe werkt deze markt? Waar moet je rekening mee houden qua wetgeving op het gebied van voedsel- en voederveiligheid? En zijn er bepaalde zaken waar je als bedrijf tegenaan bent gelopen? We komen graag in contact met bedrijven die hier ervaring mee hebben. Daarnaast zijn we nog steeds geïnteresseerd in kaliumrijke stromen.

Ook aan de slag met het tegengaan van voedselverspilling? Doe inspiratie op met het e-book Voedselverspilling: de houdbaarheidsdatum nabij, met voorbeelden van de Ladder van Moerman uit de praktijk.

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?

Rick Soepenberg
Rick Soepenberg

Hallo Jeroen,
Ik heb je een mail gestuurd met informatie over een bedrijf dat veel ervaring heeft in de valorisatie van reststromen/bijproducten tot oa veevoeder.

08 July 2016 16:21