Voedselbeschikbaarheid

MATCHED
This challenge has been matched
Voedselbeschikbaarheid
MATCHED
challenge

Om de wereld te voeden hebben we in 2050 twee keer zoveel voedsel nodig als nu. Echter, elk jaar verliezen we 100 miljoen hectare vruchtbare grond door onduurzame landbouw en de uitbreiding van steden. Ook de gevolgen van klimaatverandering en waterschaarste beïnvloeden de food- en agribusiness.

Afhankelijk van de natuur

Agrifood ondernemers zijn afhankelijk van de natuur. Er zijn slimme oplossingen en andere werkwijzen nodig, zodat we ons natuurlijk kapitaal niet verspelen. Misschien heeft het al effect op je dagelijkse werk, en heb je te maken met schommelende of sterk stijgende prijzen. En hoe zit het met de beschikbaarheid van jouw producten en grondstoffen? Merk je dat deze schaarser worden?

Samen uitdagingen aanpakken

Hoe toekomstbestendig is jouw onderneming? En welke stappen kan je zetten? MVO Nederland werkt elke dag samen met haar netwerk aan oplossingen voor deze vragen. We organiseren bijeenkomsten en brengen partijen uit de hele voedselketen bij elkaar om zo individuele uitdagingen samen aan te pakken.

Lees hier verder over het thema voedselbeschikbaarheid.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?