Xtra zoekt advies en financiering project gezond ontbijten Haagse gezinnen

Summary
Om kinderen van kwetsbare kinderen te beschermen heeft Xtra de Breakfast Club opgericht: een gezond ontbijt voor een krachtig begin van de (school)dag. Hiervoor zoeken we lange termijn financiering.
MATCHED
This challenge has been matched
Xtra zoekt advies en financiering project gezond ontbijten Haagse gezinnen
MATCHED
challenge

Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben extra behoefte aan een gezond en goed begin van de dag. Met de Breakfast Club ondersteunt Xtra deze kinderen in Den Haag. Daarnaast worden de ouders actief betrokken om te zorgen voor een langdurig effect. Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor dit impactvolle project?

Over de Breakfast Club:

Dit project heeft als doel om kwetsbare kinderen/gezinnen te ondersteunen bij het structureel en gezond ontbijten zodat kinderen betere leerresultaten bereiken en daarmee meer bagage hebben voor een goede toekomst.

Over Xtra

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

De Breakfast Club: samenwerking met onderwijs en ouders

In samenwerking met scholen worden kwetsbare gezinnen geworven om deel te nemen aan een traject om thuis of op school gedurende circa 10 weken elke dag gezond te ontbijten. Tijdens dit traject worden de ouders nadrukkelijk betrokken en via informatiebijeenkomsten meegenomen hoe ervoor te zorgen dat er een ontbijtcultuur ontstaat in het gezin. Bij het traject worden HBO-studenten diëtetiek ingezet om de gezinnen te begeleiden, ook thuis. Na het traject wordt de vinger aan de pols gehouden om een duurzaam te effect te sorteren.

Lange termijn effecten

Door middel van dit programma is het mogelijk op een natuurlijke wijze achter de voorkeur te komen en op een laagdrempelige wijze ouders van het gezin bekend te maken met andere sociale programma's om het gezin verder te ondersteunen: financiën, opvoeden etc. Dit zorgt eveneens voor een duurzaam effect.

De uitdaging

Xtra is op zoek naar structurele financiering van dit Haagse project. Hiervoor zijn we op zoek naar financiers, advies en samenwerkingspartijen. Heb je een idee of een relevant contact? Laat het weten in een reactie of mail naar [email protected].

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?