Alles over precisiebemesting met circulaire meststoffen

17 januari 2018, 10:30 - 15:00. Landwinkel Jan Nieuwenhuizen, Gratis

GOAL & TARGET
De landbouw in Zuid-Holland wordt circulair! Dit begint bij circulaire precisiebemesting. Kom tijdens de Week van de Circulaire Economie naar de informatiedag precisiebemesting.
Alles over precisiebemesting met circulaire meststoffen
evenement

17 januari 2018 10:30 - 15:00

De landbouw in Zuid-Holland wordt circulair! Circulaire landbouw binnen de agrarische sector begint bij circulaire precisiebemesting. Kom tijdens de Week van de Circulaire Economie naar de informatiedag precisiebemesting.

Op 17 januari 2018 vindt de startbijeenkomst over precisiebemesting (de precisiebemesters, de circulaire precisiemeststoffen en de doseringsadviezen) plaats. Het vakmanschap staat centraal. We koppelen duurzaamheid aan hoge(re) productiviteit. Goed voor het milieu en de portemonnee. Het kan, het moet!

Informatie

Wanneer: woensdagmiddag 17  januari 2018  van 10.30-15.00.

Waar: Landwinkel Jan Nieuwenhuizen, Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven.

Voor wie: veehouders, bemestingadviseurs, loonwerkers, beleidsadviseurs, studenten.

Organisatie: POP 3 project Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland.

Aanmelden: deelname is gratis, meld je aan via [email protected] of 0651596092.

Programma

10.30 Ontvangst met koffie of thee

11.00 Opening : Innovatieagenda Duurzame Landbouw in Zuid-Holland door Han Weber, Gedeputeerde Provincie  Zuid-Holland, Portefeuille Landbouw

11.15 Lancering website www.precisiebemestingzuidholland.nl door Herre Bartlema  NSF*

* Het Netwerk Smart Fertlilization –NSF-, ontstaan uit het Programma Precisielandbouw 2010-2015, geeft uitvoering aan het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren art 7.5 zie www.smartfertilization.org.

11.20 Een  competente  sector is aan zet door K. Kroes, mest & mineralen LTO Noord Projecten

11.30 Melk met Meerwaarde Visiedocument Royal Friesland Campina door Guus v Laarhoven 

11.45 Duurzame bemesting Standpunt Meststoffen Nederland, branche-organisatie

12.00 Rondgang langs de precisiebemesters  voor akker- en weidebouw

12.30 Lunch, gratis, na aanmelding  via [email protected] of 0651596092

13.00 Ammoniumstikstof  ter voorkoming van uitspoeling door H. de Boer WUR  ASG

13.15 Precisiebemesting : win/win door Herre Bartlema Netwerk Smart Fertilization

13.20 Ervaringsdeskundige aan het woord: Jan Nieuwenhuizen, agrarisch ondernemer

13.30 Het project: 2018-2020 door Wim de Hoop Kennis Center Groene Groei (KCGG)

13.35 Total care, vloeibare meststoffenservice van Agrifirm

13.45 Subsidieregelingen voor investeringen in precisiebemesting

14.00 Vervolg rondgang: Precisiebemester van Wibe van Vliet, een bekroonde innovatie

14.30 Sluiting

Aanmelden

Deelname is gratis, meld je aan via [email protected] of 0651596092.

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen

Wil jij op dit event reageren?