Biodiversiteit: de concurrentie tussen natuur en voedselproductie

Biodiversiteit: de concurrentie tussen natuur en voedselproductie
library

Wat is de impact van jouw bedrijf op biodiversiteit? En hoe afhankelijk ben je van natuurlijk kapitaal? In dit artikel vind je alle informatie over deze wisselwerking. Daarnaast vind je er concrete tips om je impact op het milieu te verkleinen.

Afhankelijk van een gezond ecosysteem

Als ondernemer in de agrifood sector ben je direct of indirect afhankelijk van een gezond ecosysteem. Zonder een vruchtbare bodem, schone lucht en voldoende zoet water kan er niet geproduceerd worden.

De waarde van een gezonde bodem

Aan de andere kant heb je als ondernemer ook een directe of indirecte impact op het milieu en de biodiversiteit. Door intensieve monoculturen, slecht beheer en het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen raakt steeds meer landbouwgrond verontreinigd of uitgeput. Bedrijven zien hun productie teruglopen en de continuïteit van hun levering staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor de hele keten, van productie tot retail. 

Efficiënter land- en bodemgebruik

Het milieu, een gezond ecosysteem, biodiversiteit; het zijn brede begrippen. Hoe kan je hier als ondernemer in de agrifood sector concreet mee aan de slag? Hieronder vind je een aantal inspirerende voorbeelden en technieken om energie, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en dus ook CO2 te besparen.

 • Duurzame innovaties en CO2 besparende technieken
  Er komen steeds meer duurzame innovaties op de markt die zowel financiële- als duurzaamheidswinst opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van LED-verlichting bij het telen van groente en fruit. Het telen van groente en fruit onder LED-licht biedt nieuwe kansen. Er is niet langer zonlicht nodig en de geteelde gewassen kunnen gestapeld worden. Je hebt daarom maar een relatief klein oppervlak nodig, zoals een leegstaande fabriek of kantoorgebouw. Deze techniek maakt urban farming mogelijk: het telen van groente en fruit in steden. Wie weet kan dit wel eens dé oplossing zijn voor voedselproblemen in grote steden.
 • Nieuwe irrigatietechnieken
  Nieuwe kennis, sensoren en technieken op het gebied van irrigatie zorgen voor betere en duurzame resultaten. Neem het voorbeeld van telers van citrusbomen. Bij lage temperaturen blijken citrusbomen zuiniger om te gaan met water, zo meldt Science Daily. Telers controleren veelal de vochtigheidsgraad van de aarde, maar kunnen dus beter rekening houden met de kou. Deze nieuwe kennis kan waterbesparing opleveren. Een ander voorbeeld is het gebruik van druppelirrigatiesystemen die in de Limburgse aspergeteelt leidt tot efficiënter gebruik van water en meer opbrengsten (soms zelfs ruim 100%). De ambitie is om deze techniek ook te introduceren in de pompoenteelt.
 • Precisielandbouw
  Een andere manier om je impact op het milieu te verkleinen is door precisielandbouw toe te passen. Bij deze slimme vorm van landbouw wordt per vierkante meter de behoefte van planten of dieren bepaald. Met behulp van GPS, sensoren en computers wordt met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale kwaliteit en opbrengst bereikt. Dit bespaart kosten én zorgt voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot.
 • Efficiënt gebruik van grond en bodem
  Vertical farming, vaak gelinkt aan city farming, is een effectieve manier om vers voedsel in steden te produceren, maar biedt ook kansen voor een efficiënt gebruik van landbouwgrond in de natuurlijke omgeving. Op deze wijze verdringt de voedselproductie de natuurlijke biodiversiteit minder, omdat er veel minder vierkante meters nodig zijn.

 • Efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen
  Het efficiënt gebruiken van grond- en hulpstoffen bespaart kosten en is goed voor het milieu. Agrifirm is een mooi voorbeeld dat op een duurzame manier meer vlees produceert met minder voer. “Efficiëntie” is het sleutelwoord volgens Ruud Tijssens, Director Corporate Affairs, R&D en CSR bij Agrifirm. “In bijna alle gevallen zie je dat duurzaamheid samen gaat met het zo efficiënt mogelijk benutten van grond- en hulpstoffen”, aldus Tijssens.
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?