De businesscase van het terugdringen van voedselverspilling

De businesscase van het terugdringen van voedselverspilling
library

In Nederland worden jaarlijks miljoenen tonnen goed voedsel, met een waarde van zo’n 5 miljard euro, verspild. Voor de negatieve impacts van voedselverspilling is genoeg aandacht. Een kant die tot nu toe onderbelicht is gebleven, is de businesscase van voedselverspilling.

Voedselverspilling aanpakken: wat kost het, welke investeringen vraagt het en wat levert het op in euro’s? Afgelopen maand verscheen namens de Champions 12.3 coalitie een publicatie met een unieke globale analyse van de businesscase van het terugdringen van voedselverspilling. Hierbij zijn bijna 1200 bedrijfscases meegenomen, vanuit zeventien landen en van bedrijven uit verschillende sectoren.

De conclusies van het rapport zijn overduidelijk: in 99% van de cases was sprake van een positieve 'Return On Investment'. Het beeld is herkenbaar vanuit de tientallen projecten die Wageningen University & Research afgelopen vijftien jaar met bedrijven uit de gehele voedselketen heeft uitgevoerd. Er zijn altijd significante economische voordelen te behalen, met een goede ROI. En er zijn altijd barrières die overwonnen moeten worden, om tot grootschalige implementatie en impact te komen. Veelal intern binnen de organisatie of in ketensamenwerking.

Financieel voordeel

Bedrijven delen niet graag informatie over de voordelen en kosten van de investeringen om voedselverspilling terug te dringen. Deze Champions 12.3 studie is dan ook de eerste in haar soort. De belangrijkste conclusie uit de studie: de gemiddelde ratio tussen het economisch voordeel en de gedane investering bedroeg 14:1. In andere woorden, in de helft van de bedrijfscases leverde iedere euro investering een voordeel op van minimaal 14 euro. Dit geldt vooral voor restaurants. Bij supermarkten lag deze ratio veelal tussen 5:1 en 10:1.

Drempels en barriéres

Als er vrijwel altijd economische voordeel te behalen is, waarom is het dan niet voor ieder bedrijf vanzelfsprekend stevig in te zetten op een gerichte strategie tegen voedselverspilling? Vanuit ervaring weet ik dat het vraagt om eigenaarschap en ook lef om de bekende werkwijzen en hieraan gekoppelde gedragsmechanismen aan te passen.

Modified Atmosphere verpakkingen

Denk maar eens aan de introductie van Modified Atmosphere (MA) verpakkingen voor vers vlees ruim tien jaar geleden. Hoewel de basistechnologie al lang bekend was, heeft het veertig jaar geduurd voordat deze innovatie grootschalig doorbrak. De financiële voordelen werden niet altijd begrepen en waren niet transparant. En de investering van 0,07-0,08 euro per verpakking moet gedaan worden bij de vleesverwerker, terwijl het financiële voordeel grotendeels bij de retail en de consument ligt.

Zo’n zelfde proces speelt op het moment bij de invoering van de vacuüm skinpack voor vers vlees. Het pre-concurrentiele TiFN onderzoek naar verbetering van de resouce efficiency laat duidelijk zien hoe in ketensamenwerking verbeteropties worden gerealiseerd. Dit project, met financiële steun van FNLI en CBL, heeft modellen en concrete cases voor verduurzaming opgeleverd, die door bedrijven zijn ingezet om betere beslissingen te nemen over verbetermaatregelen. Met voorbeelden uit onder andere brood, gesneden sla en groenten, champignons en de vleessector.

The Source Shakers & Three-Sixty

Los van de goede voorbeelden; over de hele linie schieten we nog niet genoeg op met het terugdringen van verspilling. En dat terwijl er genoeg bedrijven mee bezig zijn of juist in actie willen komen. Dit is de aanleiding voor het ontstaan van The Source Shakers: een community voor oplossingen tegen voedselverspilling waar ondernemers, studenten, startups en wetenschappers hun krachten bundelen om bestaande en nieuwe oplossingen tegen voedselverspilling meer impact te laten hebben en oplossingen te versnellen.

Thuishaven van The Source Shakers is THREE-SIXTY in Veghel, de hotspot voor circulaire oplossingen rondom voedsel en talent. Hier is ook De Verspillingsfabriek gevestigd, deze maakt smaakvolle producten van reststromen.

Verdieping, verbinding en versnelling

The Source Shakers ondersteunt bedrijven bij het oplossen van hun vraagstukken. Veelal door kennis en netwerken te delen, nieuwe verbindingen te maken en in een aantal gevallen door de kansen voor een bedrijf uit te diepen. Hierbij worden relevante experts en “solution providers” gekoppeld aan de vraagstukken en kansen voor een bedrijf. Dit zijn trajecten met organisaties in de gehele keten. Van boer, snijderij, groothandel tot supermarkt, en ook voor zowel MKB-ondernemers als multinationals.

Een voorbeeld is het project van een preiteler in Uden. In dit traject zijn kansen geïdentificeerd hoe een groter deel van de prei volledig op de markt kan worden gebracht. De oplossingsrichtingen zijn onderzocht op haalbaarheid, kosten en baten.

MVO Nederland

Ook MVO Nederland begeleidt bedrijven bij het verminderen van voedselverspilling en het verwaarden van reststromen, in zogenaamde expedities en vanuit het innovatieprogramma Ontkiem je Kracht. The Source Shakers gaat de komende tijd met MVO Nederland optrekken, om zoveel mogelijk bedrijven inzicht te geven in de kansen en concrete oplossingen aan te reiken. In 2017 willen we met twintig tot dertig bedrijven kansenkaarten ontwikkelen om de businesscase voor economische, sociale en ecologische winst scherp te maken en het voor nog meer bedrijven aantrekkelijk wordt om deze te gaan realiseren. Daarnaast organiseren MVO Nederland en Wageningen Academy een bijeenkomst op 29 juni bij de Verspillingsfabriek: van food waste naar food profit.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?