Duurzame pepertjes

Summary
Inspiratie: Duurzaam ondernemen over de grens
Duurzame pepertjes
library

Veranderende klimaatfactoren bedreigen de beschikbaarheid van de geliefde chilipeper. Voor Inproba reden om vaart te zetten achter het verduurzamen van de sambalketen. “Als we nu niet overgaan tot actie is er op lange termijn een tekort aan chilipepers.”

Sambal en chilisaus zijn altijd belangrijke productgroepen geweest in de 60 jaar dat Inproba bestaat. Dat resulteert in een grote afname van chilipepers als grondstof. In die productieketen zitten dan ook de grote duurzaamheidsuitdagingen voor het familiebedrijf.

Concurrerende markt

We hebben te maken met een sterk concurrerende markt. “Onze investering in duurzaamheid kunnen we niet doorberekenen aan de klant, waardoor het in eerste instantie meer kosten met zich meebrengt dan winst,” vertelt productmanager Esther Stuivenberg. “Onze inspanningen komen voort uit een intrinsieke motivatie. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid de juiste weg is.”

Constante smaak

“Om een constante smaak te behouden werken wij met een blend van verschillende pepers, die overal ter wereld vandaan komen. In elk land heeft de chilipeper een andere kleur, dikte en scherpte. Zo is de kans groot dat in een land met veel regen de sambal vochtiger is, terwijl een land met een droog klimaat veel scherpere pepers levert.”

Duurzame schakels

De spreiding van de afnamelocaties is essentieel. Daarom onderzocht Inproba met behulp van de IMVO-voucher 96 partijen in 30 verschillende landen. Er werd gekeken naar waar de pepers kunnen groeien, welke factoren hierbij een rol spelen en wat de voorwaarden zijn voor een duurzame peperteelt. “Van kleine boeren tot grote exporteurs, het laat duidelijk zien hoe de wereldmarkt in elkaar steekt en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van inkoop en productie.”


Grofweg 95% van de partijen viel af in de verkenningstocht naar duurzame schakels, dan wel door slechte communicatie dan wel door logistieke problemen of een niet-duurzame insteek. Het leverde een samenwerking op met een aantal nieuwe geschikte leveranciers en ontwikkelingsorganisaties. “Een verrassende uitkomst was dat onze huidige leveranciers het helemaal niet zo slecht deden en het meest bereidwillig waren duurzame stappen te zetten.”
 

Volgende stappen

Inproba wil nu concrete stappen zetten naar verduurzamen van de gehele keten. Daarbij wordt gekeken naar specifieke certificeringen, zoals op het gebied van biodiversiteit of bestrijdingsmiddelen. “Uit het onderzoek bleek dat de afstand tot certificering minder groot is dan gedacht. Met de partijen die positief naar voren kwamen uit het onderzoek zetten we nu de volgende stappen in het verduurzamen van de keten.” 

Inproba is één van de zeven vooroplopende voedselmerken die samen met QuestionMark meedoet aan een nieuwe vorm van transparantie over duurzaamheid.  

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?