Op naar klimaatneutraal ondernemen in de food- en agribusiness

Op naar klimaatneutraal ondernemen in de food- en agribusiness
library

Welke impact heb je als ondernemer op het klimaat? En welke invloed heeft het klimaat op jouw bedrijf? In dit achtergrondartikel vind je alle informatie over deze wisselwerking. Daarnaast vind je er inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van klimaatneutraal ondernemen.

Hoe de sector impact heeft op het klimaat

Als energie-intensieve sector heeft de agrifood sector een negatieve impact op het klimaat. Door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkolen komt er CO2 in de lucht. Dit is een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect dat zorgt voor opwarming van de aarde: een stijging van de zeespiegel, droogte, extreem weer en ontwrichting van ecosystemen. Bovendien stijgen de energieprijzen jaarlijks door de slinkende voorraden fossiele brandstoffen.

Hoe het klimaat impact heeft op de sector

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de agrifood sector. Zo brengt klimaatverandering grote risico's met zich mee voor de wereldwijde voedselvoorziening. De afgelopen jaren mislukten veel oogsten in de Verenigde Staten, China en Rusland als gevolg van langdurige droogte. Dit leidde tot hogere prijzen van landbouwproducten en prijsschommelingen. Daarnaast zijn stijgende energieprijzen een groeiende en onzekere kostenpost voor elke ondernemer.

Waar begin je en hoe hoog leg je de lat?

Ondernemen in de agrifood sector heeft dus een wisselwerking met het klimaat. Enerzijds kan je kijken naar het verkleinen van je eigen CO2-voetafdruk, ook wel klimaat mitigatie genoemd. Maar je zou als ondernemer ook kunnen kijken welke landbouw innovaties benodigd zijn om in te spelen op klimaatverandering, ook wel klimaat adaptatie genoemd.

Verklein je voetafdruk

De term ‘klimaatneutraal’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt, maar wat betekent dit nu eigenlijk? Klimaatneutraal betekent dat alle activiteiten per saldo geen negatieve impact mogen hebben op ons klimaat en dus niet bijdragen aan klimaatverandering. Een bedrijf dat zijn totale CO2-uitstoot compenseert, is feitelijk klimaatneutraal. Maar een bedrijf dat besparing en vergroening buiten beeld houdt, is niet optimaal bezig. Het is belangrijk om eerst zoveel mogelijk te besparen en vervolgens te vergroenen. Dan pas kan je spreken van optimale impact. Bedrijven die deze essentiële stappen overslaan, lopen het gevaar als greenwashers te worden bestempeld. Daarnaast missen zij de economische voordelen die besparen en vergroenen met zich meebrengen.

Stappenplan
Als ondernemer in de energie-intensieve agrifood sector kan je stapsgewijs jouw impact verkleinen. Drie stappen, ook wel de Trias Energetica genoemd, helpen je om jouw energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot terug te dringen:

  1. Tref besparingsmaatregelen;
  2. Vergroen het resterende verbruik;
  3. Compenseer datgene wat niet te vergroenen is.

Samen sterker
Veel bedrijven, maar ook overheden, hebben het onderwerp energie de laatste jaren opgepakt. Zowel vanwege prijsstijgingen als vanwege de gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, besluiten organisaties met dit onderwerp aan de slag te gaan. Sinds 2014 hebben veel bedrijven hun ambities op het vlak van klimaat uitsproken op het Ambitie 2020 platform. Bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. De deelnemers werken aan hun eigen bedrijfsvoering om deze klimaatneutraal te krijgen én betrekken daarbij actief hun partners of doelgroepen (leveranciers, klanten, burgers). 

Praktijkvoorbeelden van klimaatneutraal ondernemen
Er zijn diverse voorbeelden van klimaatneutraal ondernemen in de food- en agrisector. Hieronder bespreken we BiJo en Peeze.

BiJo: Het biologische tuinbouwbedrijf BiJo wordt verwarmd en gekoeld zonder te stoken. Dankzij warmte- en koudeopslag in de grond kunnen de tuinders op een milieuvriendelijke manier produceren. Dit betekent geen stookkosten, maar ook geen hieraan gerelateerde CO2-uitstoot.

Peeze: Koffiebranderij Peeze werkt al klimaatneutraal en wil dit uitbreiden naar de gehele koffieketen. Met als uiteindelijke ambitie: klimaatpositief in 2025. Dankzij de combinatie van besparen op energie waar mogelijk, groene energie en het compenseren van CO2-uitstoot is Peeze koploper op het gebied van klimaat.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?