VOER - vaart maken met de voedseltransitie

Summary
VOER - vaart maken met de voedseltransitie is een richtinggevend boek over hoe we de omslag naar een duurzaam en gezond voedsel- en landbouwsysteem kunnen maken.
VOER - vaart maken met de voedseltransitie
library

Door de vele voedselschandalen zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat een omslag naar een gezond en duurzaam voedselsysteem nodig is. Maar hoe zet je zo'n transitie in gang? Wat is de rol van bedrijven, overheden, banken, consumenten, het groene onderwijs? Sandra van Kampen en Youetta Visser legden 25 voorlopers die vragen voor en schreven een boek.

Vernieuwers 

Het lijkt alsof de schandalen in de landbouw- en voedselsector elkaar steeds sneller opvolgen. Stalbranden, gif in de pluimveehouderij, vogelgriep en frauderende veehouders. Er komt geen einde aan. Tegelijkertijd zijn er tal van radicale vernieuwers actief die afscheid hebben genomen van het idee dat de traditionele landbouw alsmaar meer moet produceren voor minder geld. Zij werken aan een gezonde bodem en natuur, financieren hun bedrijf met crowdfunding, leveren rechtstreeks aan consumenten of verdienen geld met duurzame technologie in de kas in plaats van met het leveren van heel veel tomaten. Gaan zij én de vele consumenten die het anders willen zorgen voor de broodnodige 'voedseltransitie'?

Interviews

Sandra van Kampen en Youetta Visser gingen op pad langs 25 boeren, ondernemers, koks, beleidsmakers, wetenschappers en banken om uit te vinden waar zij in de praktijk mee bezig zijn, wat zij de laatste jaren hebben geleerd en waar zij tegenaan liepen. Zij snijden prangende vragen aan, als: past veehouderij wel in een duurzaam voedselsysteem? Is er nog plek voor bulkproductie in de Nederlandse tuinbouw? En is de consument aanjager of eerder stoorzender in zo'n transitie? Wat kunnen overheden, het groene onderwijs, banken en wetenschappers hier eigenlijk aan bijdragen? Hoe kan een duurzame, gezonde en eerlijke voedselvoorziening er wél uitzien?

Het resultaat: een actueel en boeiend boek met analyses, interviews én oplossingen.​

Sectoroverschrijdend

Aan de hand van de praktijk schetsen de schrijvers een perspectief op de voedseltransitie maken een sectoroverschrijdende analyse en geven handvatten voor versnelling. Zo wordt al snel duidelijk dat de noodzakelijke omslag niet gaat komen van een biologisch of een dierenwelzijnskeurmerk alleen.

Ondernemers

Ondernemers die succesvol zijn kijken juist breder. Zij focussen op het weer gezond maken van de landbouwgrond, maar telen ook vernieuwende gewassen én zoeken naar nieuwe afzetkanalen. Of ze verdienen niet zozeer geld met het verkopen van heel veel duurzaam geproduceerde tomaten, maar bouwen aan hun geloofwaardigheid als bedrijf door te investeren in innovatieve technologie en het uitdragen van die nieuwe kennis.

Bank

Ook de bank kijkt steeds vaker naar de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf en gelooft erin dat directe verbindingen tussen de consument en producent zorgen voor een duurzaam verdienmodel. En wellicht biedt een samenwerking met private investeerders en een gezamenlijk bezit van de landbouwgrond en de exploitatie ervan mogelijkheden voor de toekomst van het agrarisch bedrijf?

Overheid

De rol van de overheid komt eveneens uitgebreid aan bod in VOER. Ondanks de terughoudende ambities van met name het rijk de laatste jaren, geven tal van vernieuwers aan het noodzakelijk te vinden dat de overheid zich flink met de voedseltransitie bemoeit. Door regels te stellen die voor iedereen helder zijn. Door omschakelsubsidies beschikbaar te stellen of juist ondernemers niet in de weg te zitten die nét even iets anders willen dan volgens achterhaalde regels is toegestaan.

Inspirerende voorbeelden te over: de provincie Zuid-Holland neemt al een aantal jaren het voortouw bij de transitieprocessen in deze regio. Met een richtinggevend ambitiedocument, een flinke pot geld en een team van ondersteuners gaan zij ervoor zorgen dat de duurzaamheid in de landbouw een enorme boost krijgt.

Voedseltransitie

Een richtinggevend boek voor iedereen die meer wil snappen van de voedseltransitie en de kansen die deze noodzakelijke vernieuwing biedt.

Praktische informatie en bestellen

VOER – vaart maken met de voedseltransitie is te bestellen op de Groenenboekenshop en kost 27,50. Full colour, rijk geïllustreerd, 240 pagina’s, ISBN 978-90-6224-034-0.

Flyer boek VOER https://agrifood.futureproof.community/uploads/b0f8ff78cba30fb591a52cd50b830cc0_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Youetta Visser

eigenaar de Y-factor

Do you want to comment on this library-item?