Reststromen uit de stad verwaarden met de circulaire microboerderij

Summary
Samen met Second Love Food is De Herkomst op zoek gegaan om restproducten uit de stad hoger te verwaarden
Reststromen uit de stad verwaarden met de circulaire microboerderij
solution

Hoe kunnen we de wereld op een manier voeden, zonder de natuur uit te putten, mensen uit te sluiten en dieren onnodig te kwellen? Daar zijn we mee aan de slag gegaan. 

In samenwerking met Second Love Food is microboerderij De Herkomst op zoek gegaan naar manieren om overgebleven producten uit de stad hoger te verwaarden. Hieruit is het houden van het 'circulair varken’ ontstaan.

Boeren hadden vroeger weinig keus. Landbouw was altijd grondgebonden en circulair waar mogelijk. Zo werken de varkens op het erf de resten van het land weg, terwijl de koeien en geiten graasden op grond waar je niets zinnigs kunt verbouwen. De boerenfamillie kreeg van de dieren melk, eieren, vlees en mest. Tot begin jaren 60 waren deze gemengde bedrijven de norm.

Doorgeschoten productie?

Tegenwoordig zijn boeren specialistische ondernemers. De agrarische ontwikkeling is na WOII even efficiënt als snel gegaan. Minister Mansholt heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Zijn devies was: nooit meer hongerwinter. En zo geschiedde. De Rotterdamse haven werd opengezet om veevoer uit andere werelddelen hierheen te slepen om de dieren te voeden.

De veestapel breidde uit en de landbouw werd intensiever. Nederland als wereldkampioen efficiënte voedselproductie en is nog steeds koploper op het gebied van landbouwinnovaties. De oorspronkelijke functie van dieren in ons voedselsysteem is uit het oog verloren als gevolg van het intensiveren van de landbouw. Steeds verder drijven we af van het sluiten van de kringlopen nu er wereldwijd 1/3 van de voedselproductie wordt verspilt. 

Kringlooplandbouw

De Herkomst wil zoveel mogelijk partijen betrekken om hun restproducten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie te laten benutten om daarmee  varkens te voeren voor de productie van beter vlees. Geen akkers, maar met de reststromen van bakkers. De verspilling van restproducten wordt zo geminimaliseerd en hoogwaardig omgezet naar een boerderij waar respect voor het milieu wordt verbonden met de levenskwaliteit van mens en dier.   

https://agrifood.futureproof.community/uploads/6095b77f74f02fa6e3af7f683c199cee_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?