Duurzaamheidsbloem van Eosta als methode om impact te meten

Summary
Eosta kijkt met de teler waar hulp nodig is aan de hand van de duurzaamheidsbloem: een kwantitatieve en snelle methode om impact van voedselproductie te meten, managen, monetariseren en vermarkten.
Duurzaamheidsbloem van Eosta als methode om impact te meten
solution

"Eosta is de ketenregisseur voor onze klanten en telers. We ondersteunen hen met diensten zoals financieringsbemiddeling, hulp bij verpakkings- of logistieke vraagstukken, marketingadvies, verduurzaming en communicatiecampagnes zoals Save Our Soils en teeltbegeleiding", vertelt oprichter Volkert Engelsman.

De vraag naar voedsel stijgt door de groeiende bevolking. Om voldoende voedsel te produceren is er vruchtbare grond nodig die het waterbergend vermogen van de bodem stimuleert, bijdraagt aan de biodiversiteit, CO2 bindt uit de atmosfeer en het ziektewerend vermogen van het gewas versterkt.

Bodem

"We zien bodemvruchtbaarheid wereldwijd steeds meer dalen. Wij voelen ons verantwoordelijk om bij te dragen aan het herstellen en behouden van gezonde bodem. Dit doen wij door onze teeltbegeleiding. Wij ondersteunen onze telers, maar ook diegene die willen omschakelen naar biologisch of biodynamische landbouw. Dit doet Eosta samen met dochteronderneming Soil & More Impacts. Een goed bodemleven draagt bij aan de lange termijn productiviteit van een bedrijf", aldus Engelsman.

Duurzaamheidsbloem

"Duurzame voedselproductie gaat verder dan kijken naar bijvoorbeeld broeikasgasuitstoot. Een integrale aanpak is nodig en alle natuurlijke en menselijke productiefactoren moeten worden meegenomen", legt Engelsman uit.

Verduurzaming bij de producent begint met het meten van duurzaamheid. Samen met de teler kijkt Eosta waar hulp nodig is aan de hand van de zogenaamde duurzaamheidsbloem. Dit is een kwantitatieve en snelle methode op de impact van voedselproductie op mens en natuur te meten, managen, monetariseren en vermarkten.

De bloem heeft zeven blaadjes waarmee de duurzaamheidsprestaties van een teler gemeten kan worden:

  1. Individu: de impact van een organisatie op de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van het individu; veiligheid, gezondheid, onderwijs en individuele ontwikkeling, kennis en respect voor culturele tradities.
  2. Samenleving: de impact op de samenleving en de intermenselijke relaties waar de organisatie zich in begeeft; bescherming van mensenrechten, vermijden van discriminatie, medewerkersparticipatie, gelijke kansen.
  3. Economie: de impact van alle waarde stromen die gepaard gaan met de bedrijfsvoering op de wereld.
  4. Klimaat: de impact van productie op het klimaat; energiegebruik en luchtvervuiling; omgaan met klimaatverandering.
  5. Water: de impact op de beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water; omgaan met waterschaarste.
  6. Bodem: de impact op bodemvruchtbaarheid, bodemleven, bodemstructuur; omgaan met bodemverarming en erosie.
  7. Biodiversiteit: de impact op natuurlijke biodiversiteit en agro-biodiversiteit, planten en dieren; omgaan met verlies van biodiversiteit en habitat.

Hierdoor wordt inzichtelijk waar de teler ondersteuning in kan gebruiken. Metingen vinden plaats op drie niveaus. De start is een interview met de teler en een bezoek aan het bedrijf, daarna volgt een audit met formele KPI's. Het derde niveau is de true cost meting. Dit is de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal.

Uit de duurzaamheidsbloem komt het vraagstuk of meerdere vragen naar voren. Eosta kijkt dan welke expertise nodig is en roept waar nodig hulp in van Soil & More Impacts of van andere experts.

Omschakelen naar biologisch

Engelsman: "We weten dat veel problemen met bodemvruchtbaarheid opgelost kan worden met omschakeling naar biologische landbouw. Een gezonde, levende bodem is de basis van de biologische landbouw. Soil & More Impacts helpt reguliere boeren die willen omschakelen.

Een belangrijke aanpassing is het gebruik van compost in plaats van kunstmest. Kunstmest mag dan op korte termijn extra kilo's opleveren, het draagt niks bij aan de structuur van de grond en verarmt het bodemleven. Bovendien is kunstmest volgens de FAO verantwoordelijk voor 20% van de mondiale broeikasgasuitstoot. Goede compost versterkt het vermogen van de bodem om CO2 te binden en stimuleert bodemleven door afbraak en opbouw door mirco-organismen. Het afgebroken materiaal wordt omgezet en opgebouwd tot humus."

Partners

Met partners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika maakt Soil & More Impacts compost van organisch afval uit landbouw, mest en andere biomassa dat kunstmest kan vervangen. Soil & More Impacts geeft trainingen aan telers om te leren hoe ze vervolgens zelf compost kunnen maken en daarmee aan de wurggreep van agro-chemische input leveranciers kunnen ontsnappen.

Engelsman: "Daarnaast werken we met de telers aan slimme intercropping systemen, stimuleren we groenbemesters en efficiënter watergebruik. Sprinklers bijvoorbeeld kunnen een groter oppervlakte van de grond beregenen. We adviseren de telers ook om de transportdruk, de druk van de banden van machines, tussen de gewassen te verminderen."

Het resultaat

Gaandeweg zien telers een bredere diversiteit op hun land. De humuslaag in de grond neemt toe als gevolg van meer doorworteling, gevarieerde groenbemesters nemen de plaats in van eenzijdige onkruiddruk. De irrigatiedruk neemt af doordat het waterbergend vermogen van de grond toeneemt. Hierdoor zullen de kosten verlagen. Biologische landbouw creëert een microklimaat voor insecten, bloemen en stikstofbinders waardoor er een rijk plantage- en bodemleven ontstaat. Het resultaat: een vitaler en ziekte resistenter gewas dat op een slimme manier omgaat met klimaatdruk.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Volkert Engelsman

Do you want to comment on this solution?