Haags e-logistiek 2025

Summary
Reductie van vers-leveringen, met 70% aan het Haagse strand. Een opmaat voor een emissie loze Haagse stad in 2025.
Haags e-logistiek 2025
solution

Op initiatief van de Grote Markt groep in Den Haag zijn wij (Baker's Basket) inmiddels lekker bezig om de emissie-vrije opdracht in 2025,  binnen bereik te krijgen.
In 2021 gaan we eerst aan de slag op het Haagse strand met een gecombineerde, emissievrije, bevoorading van o.a. verse waar aan een overzicchtelijk aantal strandpaviljoens. 

Reductie van 70 % van het aantal electrische vers-leveringen aan Haagse strandpaviljoens.

In 2021 zullen we beginnen met een geslecteerd aantal paviljoens en  een beperkt aantal, vooruitstrevende,  vers leveranciers.  Zij slaan de handen ineen om aan het einde van dit seizoen een antwoord te kunnen geven op de vragen:
1. Wat hebben we nodig om de dagelijkse (vers-) leveringen in een keer, door een electrisch voertuig , op tijd bij ons strandpaviljoen neer te zetten?
2. Hoe kunnen we de kosten in de keten herverdelen?
3. Wat is er voor nodig om dit op te schalen?

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?