Het succes van een gevarieerde keten in eigen beheer

Het succes van een gevarieerde keten in eigen beheer
solution

Op het Landgoed Princepeel staat een van oudsher boeren bedrijf, ooit begonnen met een landgoed en een varkensstal. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een van de 10 grootste varkensbedrijven van Nederland. Continu op zoek naar innovaties die de voedselketen nog dichter sluiten.

Ik ben Mark van Boxtel en ik werk momenteel drie jaar bij kwaliflex. Naast marketing ben ik altijd op zoek naar nieuwe klanten, met nieuwe reststromen. Om vervolgens te kijken waar in de markt deze het beste te verwaarden. Het liefst doen we het zelf maar soms kan het beter ergens anders.

Innoveren

We zijn niet over een nacht ijs gegaan om tot onze huidige circulaire modellen te komen. Onze bedrijven zijn stap voor stap gegroeid waarbij we voor elk nieuw probleem een geschikte innovatie zochten. Of we gaan zelf op zoek naar problemen. Zo hebben we laatst onze beregeningsinstallatie, die vroeger werd aangedreven door diesel, omgebouwd zodat hij nu kan draaien op onze zelf opgewekte groene stroom.

Een cirkel van vijf bedrijven

https://agrifood.futureproof.community/uploads/b94c46ccac519adeae6ef39def22ef9b_large.jpg

Varkenshouderij & akkerbouw

Een van onze kernactiviteiten is de varkenshouderij. In de varkenshouderij worden de varkens gehouden met inachtneming van de hoogste eisen in dierenwelzijn. De varkens worden onder andere gevoed met hoogwaardige reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie zoals bier, ontbijtgranen, sauzen etc.  Daarnaast heeft het Landgoed Princepeel 540 hectare landbouwgrond waar bloemen en groenten voor de levensmiddelenindustrie gekweekt worden.

Bio vergister

Te midden van het landgoed staat een bio vergister, daarmee wekken we per jaar voor 10.000 huishoudens aan stroom op. De brandstof van deze vergister bestaat voor 50% uit varkensmest het overige deel van de biomassa vullen we aan met reststromen uit de voedsel- en drankindustrie. Het gistingsgas dat vrij komt stuwen we langs warmtekrachtmotoren en zo ontstaat groene stroom.

https://agrifood.futureproof.community/uploads/12cc00d3008c6bb1cf0e2061eb8f80de_large.png

De biovergister consumeert dagelijks tussen de 300 tot 350 ton producten. Het restproduct wordt gebruikt als meststof voor onze akkerbouw, een deel drogen we verder in tot mestkorrels voor export. Nederland heeft namelijk een mest overschot en bijvoorbeeld Frankrijk juist een tekort.

Kwaliflex

Het voedsel recycling bedrijf. Hiermee gaan we naar voedsel en drankproducenten toe om te kijken welke reststromen er vrij komen, verpakt en onverpakt. Het maakt niet uit wat het is: bier, wijn, brood of pizza's we hebben voor alles een aparte lijn die de producten uitpakt. Dan houden we de verpakking en het product zelf over. De verpakkingen worden gescheiden en gerecycled, de inhoud van de producten gaan naar drie outlets. De eerste outlet is dat we er zelf varkensvoer van maken, de tweede outlet is de bio vergister, en de derde is waterzuivering. In het uitpakken van verpakte alcoholische en non-alcoholische dranken zijn we op dit moment marktleider. De vloeistoffen die hier uit komen zijn rijk aan suiker en alcohol. Dit brengen we naar de waterzuivering zodat de energiestoffen kunnen dienen als voedingsbron voor de bacteriën die daar het rioolwater zuiveren.

https://agrifood.futureproof.community/uploads/b4d8783fd45bf14d3e425a678f7a054b_large.png

Kwaliflex waste solutions

Dit is onze adviestak. Het bedrijf kijkt naar alle reststromen van een klant en dan doen we een voorstel over hoe er gegarandeerde kostenbesparing plaats kan vinden. We kijken mee hoe je het op de beste manier kunt inzamelen en scheiden en zo ontzorgen we bedrijven op het gebied van afval, reststromen en eventuele verwaarding.

Circulair

We zijn er trots op dat we alle stappen in deze keten in eigendom hebben, zo kunnen we processen makkelijk finetunen en kwaliteit garanderen. Ons streven is om op een dag 100% circulair te zijn en soms lukt dat al. Het is een beetje een plat voorbeeld. Maar wij leveren varkens aan de vleesindustrie, en laatst moesten we voor een klant afgekeurde frikandellen verwerken. Die hebben we toen vergist en later tot meststof gemaakt om te verspreiden over het land waar diezelfde varkens geboren zijn. Dan hebben we het toch maar mooi terug in de kringloop gebracht in plaats van in de verbrandingsoven.

Er zijn in Nederland veel kansen voor bedrijven om de huidige (bij)producten nóg waardevoller te maken. Voor ons was het zoeken naar innovatieve oplossingen en buiten de grenzen denken.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?