Hoe AGF-handelsbedrijven zich met duurzame inkoop én bedrijfsvoering kunnen onderscheiden

Hoe AGF-handelsbedrijven zich met duurzame inkoop én bedrijfsvoering kunnen onderscheiden
solution

De Barometer Duurzame Groenten & Fruit is een onafhankelijk keurmerk waarmee een AGF handelspartij de duurzame inkoop én bedrijfsvoering borgt. Een bedrijf met dit certificaat onderscheidt zich en voldoet aan de toenemende marktvraag naar duurzaamheid.

De Barometer

Het certificaat Barometer Duurzame Groenten & Fruit borgt dat het assortiment aardappelen, groenten en fruit (AGF) én de bedrijfsvoering van een groothandel  duurzamer dan gangbaar zijn. Voor certificering moet een bedrijf voldoen aan verplichte eisen en een minimaal aantal punten behalen via keuzemaatregelen. De Barometer kent drie niveaus waarop gecertificeerd kan worden met een oplopend ambitieniveau: brons, zilver en goud. Met het certificaat van de Barometer onderscheidt een bedrijf zich en kan daarmee voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt.

Eerste certificaat

De AGF-groothandel Smeding Groenten en Fruit is de eerste groothandel die in het bezit is van dit certificaat. Directeur Inkoop van Smeding, Paul Kingma: “Wij hebben bewust gekozen voor het  hoogste niveau. We zijn geen borstkloppers, maar als we ergens voor gaan dan doen we het meteen goed. Met de certificering geven wij concrete invulling aan ons streven naar duurzamer werken, een belangrijke pijler in onze missie.”

Duurzame inkoop

Voor certificering dient een minimum aandeel van de inkoop duurzaam te zijn. Alleen producten met een gerenommeerd en erkend duurzaamheidskeurmerk (zoals biologisch, Fairtrade, Rainforest Alliance, Milieukeur) tellen daarvoor mee. Kingma: “Wij zitten al op het gouden niveau maar we willen blijven groeien in het aandeel duurzamere producten Daarmee willen we een olievlek-effect creëren, doordat we ook onze toeleveranciers meenemen in onze verduurzaming.”

Voedselverspilling tegengaan

Een belangrijk speerpunt van de Barometer is het tegengaan van voedselverspilling. De certificaathouder dient met monitoring en het opstellen en uitvoeren van een actieplan aan te tonen hier stappen in te zetten. Met een nuttige aanwending van reststromen kunnen extra punten worden behaald. Als voorbeeld: Smeding werkt samen met de Voedselbank en levert hen vier keer per week restanten van producten die nog goed bruikbaar zijn.

Duurzaamheid in de breedte

Naast duurzame inkoop en het vermijden van voedselverspilling stelt de Barometer ook eisen aan andere belangrijke duurzaamheidsthema’s als energiebesparing, afvalscheiding, duurzamer vervoer en zorg voor medewerkers. Zo ‘verdient’ Smeding punten door aandacht te geven aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Kingma:“We hebben een contract met het tomatenteeltbedrijf van Empatec, waar uitsluitend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Wij nemen al hun producten af. Daarnaast werken we samen met kwekerij Osdorp, qua opzet een vergelijkbaar teeltbedrijf.”

Betrouwbaar

De Barometer Duurzame Groenten & Fruit is betrouwbaar. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Bedrijven worden door onafhankelijke certificatie instellingen gecontroleerd op het voldoen aan de eisen van de Barometer Duurzame Groenten & Fruit.

Voor meer info bezoek de website of lees de factsheet van de Barometer Duurzame Groenten & Fruit of neem contact op met:

Anton Kool

SMK

06 83967420  of 070 3586300

akool@smk.nl

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?