Transparantprijs Heifer

Transparantprijs Heifer
solution

De Transparantprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het goede doel met het meest transparante jaarverslag en de beste websitecommunicatie. Wij hebben deze belangrijke onderscheiding ontvangen in de categorie 'kleine instellingen'. PwC organiseert elk jaar de Transpart Prijs, een prijs voor maatschappelijk betrokken ondernemingen.

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. We maken deel uit van het Heifer International Network. Dit netwerk startte al in 1944 met het bestrijden van honger en armoede. Het begon allemaal met het plaatsen van jonge koeien. Voor ons is honger en armoede namelijk onacceptabel. Om dit aan te pakken beginnen we bij de boer. De boer ontvangt van ons een ‘levende lening’ in de vorm van vee. De lening wordt afgelost door de nakomelingen van het dier door te geven aan nieuwe projectdeelnemers. Behalve het doorgeven van vee vinden we het heel belangrijk dat ook de opgedane kennis wordt doorgegeven aan nieuwe boeren. Op deze manier kunnen ook zij op hun beurt weer hun vee en kennis verspreiden. We streven met elk project naar vooruitgang op 5 thema’s: betere voeding, hogere inkomens, duurzaam milieugebruik, betere positie voor vrouwen en hechte sociale groepen.


We zijn enorm trots om het winnen van de Transparant Prijs 2016! Transparantie is steeds belangrijker, en u wilt als donateur - terecht! - weten of uw donatie goed wordt besteed. Het is fijn dat onze open verslaglegging over onze projecten, organisatie en financiën gewaardeerd en beloond wordt. Minstens zo belangrijk zijn de prachtige resultaten die we in ons jaarverslag mochten communiceren: dankzij onze projecten hadden het afgelopen jaar 4.500 arme gezinnen voldoende voedsel. Ook vonden meer dan 6.000 gezinnen hun weg naar de markt, waardoor hun inkomens voldoende waren om in alle basisbehoeften te voorzien. Voor ons is deze transparantie haast vanzelfsprekend, nu inspireren we hopelijk ook anderen.

Dit jaar bij de beoordeling was er naast transparantie extra aandacht voor samenwerking. En laat dat nou net iets zijn waar wij bij Heifer bijzonder trots op zijn. Namens het hele team willen wij jullie bedanken voor alle steun en vertrouwen in Heifer de afgelopen jaren. Zonder jullie hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken!

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Marjon Leguijt

Community Management

Do you want to comment on this solution?