YEP: de schakel tussen jonge professionals en bedrijven in ontwikkelingslanden

YEP: de schakel tussen jonge professionals en bedrijven in ontwikkelingslanden
solution

YEP Programmes investeert in jonge professionals, ondernemers, agrifood en ontwikkelingslanden! YEP staat voor Young Expert Programme en helpt jonge afgestudeerden met het opdoen van werkervaring in het buitenland en bedrijven met excellente young professionals. Dit doen we met twee programma’s: YEP Water en YEP Agrofood.

Wij zetten de kracht van young experts in bij maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden.  

YEP, voor jong professionals, bedrijven en kennisdeling

Heb jij als ondernemer een verbinding met ontwikkelingslanden en werk je graag met jong talent? Grote kans dat je YEP kent! YEP heeft als doel het verkleinen van de kloof tussen jong en oud in de water- en agrifoodsector. Ook de innovatiekracht van Nederland in de twee sectoren speelt een rol. We bezitten namelijk veel kennis in Nederland. Onze Young Experts delen deze kennis als bijdrage aan duurzame vooruitgang in ontwikkelingslanden. Inmiddels zijn ruim 200 Young Experts ingezet bij meer dan 75 organisaties. Als afgestudeerde doe je internationale werkervaring op, bedrijven krijgen jong talent in dienst en betrokken landen vergroten het kennisniveau. 

Water en Agrofood als focus

In Nederland beschikken we over veel kennis in de water- en agrofoodsector. Wat voor ons normaal lijkt, is hoogstaande kennis in sommige ontwikkelingslanden. YEP geeft deze kennis door en brengt zo sectoren met vergrijzing extra verjonging. De Young Experts van YEP delen graag hun water- agrifoodkennis met de betrokken ondernemingen en lokale bevolking.

Alle projecten bevatten een duurzaam ontwikkelingscomponent. Via de waterprojecten dragen we onder andere bij aan SDG 6, het realiseren van schoon drinkwater. In de landbouw bevorderen we een duurzame agrifoodsector en SDG 2, het uitbannen van honger. Een positieve impact maken in het betrokken gebied is voor ons essentieel.

De bijzondere kansen die YEP biedt

We hebben een partnernetwerk van Nederlandse bedrijven met vestigingen in het buitenland. Ook buitenlandse bedrijven verbonden met Nederland, sluiten aan bij het netwerk van YEP. Buitenlandse bedrijven dragen zelf lokale young experts aan. Zo helpen we niet alleen Nederlands talent, maar krijgen ook lokale jonge professionals kans op een internationale toekomst. Zo ontstaat een rimpeleffect waarbij het bedrijf, de jongeren én de omgeving een ontwikkeling doormaken. YEP traint en coacht alle jonge experts van tevoren. Als ondernemer krijg je dus altijd een goed getrainde, young professional in dienst.

YEP en de Young Experts in praktijk

YEP heeft impact op het leven van de young professionals en het leven van de lokale bevolking. Denk bijvoorbeeld aan Vincent in Ethiopië, hij werkte via ons bij Moyee Coffee. De waarde van koffiebonen stijgt viermaal tijdens het verwerkingsproces. Dit gebeurt bijna nooit in het land waar de koffiebonen geproduceerd worden. Vincent droeg bij aan de bouw van een verwerkingsfabriek in de regio zelf. Het businessmodel voor dit project focust op Fairchain, een eerlijke keten. Koffieboeren houden de winst op eigen bodem en het banenaanbod groeit door de nieuwe industrie. We hebben effect op Vincent en Moyee Coffee, maar maken vooral lokaal verschil.

En wat dacht je van Kay, als young expert actief in Myanmar. Kay werkt bij Impact Terra. Hier werkt hij mee aan Golden Paddy. Een app voor kleinschalige boeren die hun bedrijfsvoering verbetert en inspeelt op snelle veranderingen. De grenzen van Myanmar waren lange tijd gesloten, dit bracht een fikse achterstand op internationaal handelsniveau. Door de geopende grenzen kunnen arme boeren opeens een betaalbare smartphone kopen. Nu helpt Golden Paddy boeren met onder andere marktprijzen, weersverwachting, irrigatie en gewasbescherming.

YEP iets voor jouw bedrijf?

Als bedrijf kan je 3 keer per jaar bij ons een projectvoorstel indienen. Dankzij financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan elke ondernemer een young professional van YEP in dienst nemen. Je mag een eigen voorkeurskandidaat voorstellen of wij matchen een talentvolle kandidaat met jouw project. Heb je ambities gekoppeld aan jongeren en ontwikkelingshulp? Spreekt het doel van YEP je aan?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Marjon Leguijt

Community Management

Do you want to comment on this solution?