Circulair verwerken van vierhonderd ton ruige mest

uitdaging

Onze Utrechtse stadsboerderijen leveren vierhonderd ton ruige mest per jaar. 75% bestaat uit houtsnippers, hooi, stro, vlas en restvoer, 25% uit gemengde mest. Hoe maken we deze stroom circulair?

Utrecht Natuurlijk

Utrecht Natuurlijk is een organisatie met vijf stadsboerderijen in de stad Utrecht. Daarnaast hebben wij nog een aantal stadstuinen, geven wij lessen aan het Utrechtse basisonderwijs en kunnen Utrechters met een duurzaam initiatief bij ons aankloppen.

Ruige mest

De vierhonderd ton ruige mest is van paarden, ezels, gevogelte, koeien, schapen, geiten en divers klein vee. Daarnaast bevat de ruige mest ruwvoer, bodembedekking en strooisel bestaande uit houtsnippers, beukensnippers, divers restvoer, hooi, stro en vlas. De mest moet één keer per twee weken worden opgehaald op onze vijf stadsboerderijen in Utrecht.

Uitdaging

Heb jij dé oplossing om hiervan een circulair proces te maken? Laat je vragen, opmerkingen en ideeën achter in een reactie hieronder.

Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Wilma Lenstra op 23-01-18 utrechtnatuurlijk.nl

Wil jij op deze uitdaging reageren?

Laatste reacties

22 feb
Reactie van Arnold

Als die mest opgehaald wordt en op een wormen bed gelegd wordt composteren wormen (verteren) de mest. Dit proces kun je twee wekelijks herhalen (er bovenop leggen) en in de tussenlagen een laag aarde aanbrengen. De wormen mengen de mest met de aarde, Na een jaar hebben jullie dan een bemesting item die zijn weerga niet kent. Betere bemesting bestaat er niet. Dit proces stinkt niet, nogmaals pracht spul.

15 feb
Reactie van Bo

Omzetten tot verrijkte compost

30 jan
Reactie van Pascal

Intensieve land/akkerbouw en bollensector zitten te springen op mest met een hoge concentratie organische stof. Volgens mij moet het niet zo moeilijk zijn om in contact te komen met een lokale agrarier die dit van jullie wil afnemen.

26 jan
Reactie van Wilma

Wij vinden het een heel goed idee om de mest direct op akkers en tuinen in Utrecht aan te brengen. Maar ik vraag me af of dat echt een goed idee is in verband met 75% hooi en stro dat de ruige mest bevat en de resten van voer zoals granen en zaden. Verspreiden we dan niet heel veel ongewenste onkruiden op de tuinen en akkers? Daarnaast moet vanwege milieuwetgeving elke 2 weken de mestcontainer leeg gehaald worden, omdat we midden in de wijken staan met de boerderij. Dan moet dat wel direct naar de akkers en tuinen toe kunnen. Wij praten er graag met jullie over door.

25 jan
Reactie van Hans

In onze sociale stadstuinderijen zijn we steeds op zoek naar goede mest. Mest van Eilandsteede gaat wel naar Food for Good. Maar nog voor een heel klein gedeelte. Ook in De Meern zoeken we mest. Hoe kunnen we dit beter doen? Tijd om weer met de beheerders om tafel te gaan!!

25 jan
Reactie van Dirk

Wat dacht u allen van deze mest gewoon weer terug op de akkers. Verdiep u in deze materie. Al onze voorouders snapten dit wel. Koolstof kringloop dit is waar het om draait. Mest is een zeer duurzaam product waar zeer effectief en efficiënt voedsel mee gewonnen kan worden.
En bovendien een voorwaarde om de bodem voldoende vruchtbaar te houden om onze groeiende wereldbevolking te voeden

23 jan
Reactie van Afra

Hi Wilma, we hebben vanuit Nederland Circulair je vraag uitgezet bij een aantal experts. Zij kwamen rondom je vraag, naar de verwerking van jullie mest, met de volgende suggesties:
- Mestic. Zij maken kleding met onder meer mest. Zie http://mestic.eu/
- Mogelijk kan er via Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen Nederland (AVVN) contact worden gezocht met stadstuinen in Utrecht om daar de mest in te zetten
- Topsurf. Zie www.topsurf-nederland.nl. Zij gebruiken diverse soorten mest en andere elementen voor hun product, topsurf, om op een goede manier bodem te herstellen in veengebieden

Je zou hiernaast ondersteuning op maat kunnen aanvragen, twaalf uur gratis advies van experts. Dit kan eenvoudig via: https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/los-jouw-circulaire-vraagstuk-op-met-hulp-van-experts

Onze Utrechtse stadsboerderijen leveren vierhonderd ton ruige mest per jaar. 75% bestaat uit houtsnippers, hooi, stro, vlas en restvoer, 25% uit gemengde mest. Hoe maken we deze stroom circulair?

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 17 Partnerships for the goals